<%@ Language=VBScript %> meldformulier schrikkanonnen

KLACHTENMELDING  ALARMKANONNEN

Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan anderen bekend gemaakt.

 

Deze gegevens worden verzameld om inzicht te krijgen over deze problematiek.  De klachtenmeldingen moeten ons in staat stellen de overheid ervan te overtuigen dwingende maatregelen te nemen om overbodige lawaaihinder te verbieden.

 

U kan tegelijkertijd ook melding maken van uw klacht bij : 

- de milieudienst van uw gemeente

 

- bij de minister van leefmilieu Kabinet van de Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege
Koolstraat 35 - bus 5 - 1000 Brussel
Algemeen telefoonnummer: 02 552 63 00
Algemeen faxnummer: 02 552 63 01
E-mail: kabinet.schauvliege@vlaanderen.be
 

- bij test-aankoop indien lid(Hollandstraat 13, 1060 Brussel)

 

- het kinderrechtencommissariaat voor kinderen tot 18 jaar (op volgende url :

http://www.kinderrechten.be/Content.aspx?pageAction=Detail&pagId=50083&parpagId=50208

Leuvenseweg 86,

1000 Brussel
tel.  02 / 552.98.00 en fax : 02 / 552.98.01

 

- Ún bij de Provinciale gezondheidsinspectie (adressen zie : http://www.zorg-en-gezondheid.be/Gezond-leven-en-milieu/Milieu-en-gezondheid/Contact-milieugezondheidszorg/).

 

Op deze wijze voert u de druk op om dwingende maatregelen te nemen tegen het gebruik van alarmkanonnen of schrikkanonnen.

Naam
Straat en nr.
Postcode en gemeente
Tel. nr.
E-mail adres
Informatie over de alarmkanonnen
afstand tot de woning
geluidsniveau (geef een omschrijving)
frequentie (hoeveel maal)
frequentie (tijdsintervallen)
gebruiksuren
gebruiksperiode (tussen welke data)
Wat zijn de klachten

Zijn er bepaalde elementen die je

bijzonder gevoelig maken voor deze

lawaaihinder

Andere bemerkingen

Druk nu op verzenden

 

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be