Gezondheidsklachten in de nabijheid van Hoogspanningskabels

Een duidelijk overzicht van dit onderwerp kun je raadplegen op de website van het 

Nederlandse Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu

 

http://www.gezondmilieu.nl/files/nieuwsbrieven/0601.pdf

 

andere links :

 

Nesselande

http://www.gezondmilieu.nl/files/publicaties/Lux.pdf

http://www.gezondmilieu.nl/files/eo/Cofam.doc

http://www.milieuziektes.nl/Pagina12.html

ELECTROALLERGIE Website van de werkgroep electroallergie (Nederland)

 

Electroallergie ("EA") is een relatief nieuw ontdekt verschijnsel en wordt hier voor Nederland mogelijk voor het eerst beschreven. Sommige mensen ("EA-gevoeligen") worden beroerd of ziek door blootstelling aan electromagnetische ("EM") velden, een allergie die vaak op gang wordt gebracht door werken met beeldschermen en omgang met moderne communicatiemiddelen. U vindt hier een beschrijving van de problemen en van verdachte apparaten, alsmede aanwijzingen om met EM velden te leren leven en suggesties voor verder wetenschappelijk onderzoek

 

http://www.electroallergie.org/

De nederlandstalige studie van het 

RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU (april 2001) 

over magnetische velden van hoogspanningslijnen en leukemie bij kinderen

 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610050007.pdf

De gezondheidseffecten ten gevolge van het verblijven in de omgeving van hoogspanningskabels 

zijn vrijwel gelijklopend met de effecten van electro magnetische straling (EMS).  

Wij verwijzen u dan ook graag door naar dit onderwerp op deze website over gsm-masten.

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be