O P R O E P    T O T    A C T I E  !!!

 

Ivm met het gebruik van alarm- of schrikkanonnen heeft de

Vlaamse regering nog steeds geen maatregelen genomen.

 

Het eerste parlementair verzoekschrift dateert reeds van het jaar 1998. Daarna volgden, naar aanleiding van de geluidsoverlast door het gebruik van deze alarmkanonnen, nog talrijke andere verzoekschriften gericht aan het Vlaams Parlement Ún werden er ook diverse klachten bij het kinderrechtencommissariaat ingediend.

 

Omdat enig daadwerkelijk initiatief achterwege blijft stel ik voor dat we met zoveel mogelijk personen, ieder afzonderlijk, een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement met de bedoeling de Vlaamse Parlementsleden te sensibiliseren over het probleem van geluidsoverlast veroorzaakt door het gebruik van alarmkanonnen.

 

Let op, een verzoekschrift moet steeds op naam staan (geen naam van een vereniging).

Dit vraagt niet veel werk Ún bereikt het parlement en de minister rechtstreeks.

 

Hier een voorbeeld van een verzoekschrift. (word document)

 

We zouden het op prijs stellen, indien je een verzoekschrift verzend, dat je dit aan ons laat weten.

 

Meer info over hinder van schrikkanonnen

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

Website : www.milieugezondheid.be

 


 

Hoe dient u een verzoekschrift in ? 

 

Stuur een brief aan het Vlaams Parlement U richt uw verzoekschrift aan het Vlaams Parlement of aan de voorzitter van het Vlaams Parlement, de heer Norbert De Batselier.

 

Het adres van het Vlaams Parlement is: 1011 Brussel. U hoeft geen straat te vermelden, het postnummer alleen is voldoende.

 

U mag de brief in geen geval persoonlijk komen overhandigen! Maak uzelf kenbaar, en onderteken de brief Op uw verzoekschrift vermeldt u op een leesbare wijze uw naam en voornaam. Uw verzoekschrift moet ondertekend zijn. Laat eventueel andere mensen mee tekenen Meerdere personen kunnen samen een verzoekschrift indienen. Van elke verzoeker moet dan wel de naam en voornaam vermeld worden, en moet ook de handtekening op het verzoekschrift voorkomen.

 

LET OP! U mag geen verzoekschriften in gemeenschappelijke naam indienen: dat zijn verzoekschriften ingediend door, bijvoorbeeld, de voorzitter of secretaris van een vereniging "namens die vereniging". U kunt uiteraard wel een verzoekschrift opstellen en laten circuleren bij de leden van een vereniging, om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen.

 

Faxen kan, e-mailen niet

 

     - Indien het gaat om een zeer dringend verzoekschrift, kunt u het ook indienen per fax op het nr. 02/552.11.56.

     - Het is op dit ogenblik niet mogelijk om verzoekschriften per e-mail in te dienen.