Toestand zonnecentra zorgwekkend

 

 

 

DE MINISTER VAN CONSUMENTENZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

Kunstlaan 7

1210 Brussel

Tel 02 220 20 55

Fax 02 220 20 67

 

 

Jef Tavernier roept sector zonnecentra voor overleg bij zich.

 

 

Brussel, 21 november 2002

 

 

9 zonnebanken op de 10 leven de wet op de bescherming van de consument niet na. Zelfs eenvoudige zaken als het correct ter beschikking stellen van informatie aan de klant lukt 80 % van de zonnecentra niet. Dit blijkt uit cijfers van de economische inspectie, die op vraag van Minister van Consumentenzaken en Volksgezondheid Jef Tavernier 246 zonnebankcentra onderzocht op de toepassing van de nieuwe wetgeving. Alle zonnecentra die niet in orde waren kregen een waarschuwing. Vanaf 1 januari 2003 zal er daadwerkelijk geverbaliseerd worden. Jef Tavernier wil dringend overleg met de sector.

 

 

Sinds 11 augustus 2002 is een nieuwe wetgeving in voege die de consument, gebruiker van zonnecentra, moet beschermen. Het gebruik van zonnebanken is inderdaad niet zonder gevaar. De nieuwe regelgeving kwam tot stand in overleg met de sector, een overleg dat twee jaar in beslag nam. Bovendien ging zij gepaard met een uitgebreid e informatiecampagne, waarbij alle zonnecentra een gedetailleerde informatie kregen toegestuurd. Toch ziet het er naar uit dat de meeste centra de nodige beroepsernst ontberen om de gezondheid en de veiligheid van de consument te beschermen. Een alarmerende situatie waar ook Minister Tavernier van geschrokken is.

 

 

Van de 246 gecontroleerde centra waren slecht 30 (12 %) volledig in orde.

In 200 gevallen (81 %) wordt de klant niet persoonlijk geďnformeerd door de onthaalverantwoordelijke.

In 172 gevallen (70 %) worden de lampen en filters onvoldoende gecontroleerd..

In 139 gevallen (56 %) ontbreken gebruiks- en hygiëne-aanwijzingen.

Er is onvoldoende bescherming tegen het gebruik van zonnebanken door kinderen onder de 15 jaar.

 

 

Alle centra die bij de inspectie op belangrijke fouten werden betrapt, kregen een waarschuwing. Vanaf 1 januari 2003 zal er ook effectief geverbaliseerd worden. Maar Minister Tavernier wil het liefst zo ver niet laten komen. Daarom heeft hij de sector uitgenodigd voor een dringend gesprek. Het is zijn bedoeling dat de sector zelf de nodige inspanningen levert om de betrokken centra tot de orde te roepen.

 

 

Jef Tavernier ‘We moeten af van het idee dat de staat alles moet regelen. Ik verwacht dat de sector zelf zijn verantwoordelijkheid opneemt. Daarom hebben we dit reglement ook in onderling overleg met de sector uitgewerkt. Ik ben echter geschrokken van het gebrek aan professionalisme bij heel wat centra. Als het echt moet, dan zullen er vanaf 1 januari 2003 sancties volgen.’

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be