Minister van Consumentenzaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu,

Magda Aelvoet

Onderzoeks- en Informatiecentrum 

van de Verbruikersorganisaties (OIVO)

 

Test-Aankoop

 

 

PERSCONFERENTIE Ė 27 maart 2002

 

VEILIGHEID VAN CONSUMENTEN GARANDEREN IN ZONNECENTRA 

 

 

MINISTER MAGDA AELVOET:

Nieuwe uitbatingsvoorwaarden voor zonnecentra

 

Binnenkort zal, op voorstel van Minister van Consumentenzaken Magda Aelvoet, een Koninklijk Besluit verschijnen over de uitbatingsvoorwaarden van zonnecentra. Doel van dit Besluit is de veiligheid van gebruikers van zonnecentra te garanderen.

 

De nieuwe reglementering geeft de procedure weer die gevolgd zal moeten worden bij het onthaal van elke nieuwe klant en geeft aan welke informatie zichtbaar moet uitgehangen worden in alle zonnecentra. De uitbaters zullen op deze manier verplicht worden om hun klanten correct te informeren (mondeling, door een uithangbord en via een folder) over de gevaren die verbonden zijn aan de blootstelling aan ultravioletstralen en verder ook over de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden (bril, verwijderen van make-up, geen zonneproducten onder de zonnebank,Ö). Bovendien zal elk zonnecenter, automatisch of niet, moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden wat betreft hygiŽne en veiligheid voor de gebruiker. Het is elke verantwoordelijke verboden om toe te laten dat minderjarigen van minder dan 15 jaar de zonnebank zouden gebruiken.

 

Het Koninklijk Besluit vervangt de wet van 11 januari 1999 die niet uitvoerbaar was in de praktijk. De wet van 1999 werd opgemaakt zonder rekening te houden met de bestaande structuren en zonder controlemaatregelen te voorzien. Bovendien werden belangrijke veiligheidsaspecten over het hoofd gezien. De Minister is daarom van mening dat het nodig is om de reglementering op zonnecentra concreter en efficiŽnter te maken.

 

Het Koninklijk Besluit maakt de toegang tot automatische zonnecentra opnieuw mogelijk onder strikte veiligheidsmaatregelen zoals de aanmaak van een magnetische kaart die de persoonlijke gegevens van de klant bevat en die, om de klant te beschermen, de toegangsfrequentie tot de zonnecentra regelt.

 

Magda Aelvoet onderstreept echter wel dat iedere consument verantwoordelijk is voor wat hij/zij doet. De rol van de wetgever is om zonnecentra veilig te maken en ervoor te zorgen dat de klant goed geÔnformeerd is.

 

De Minister lanceert eveneens een nieuwe informatiecampagne onder de vorm van twee brochures. Een eerste brochure, over de manier waarop men zich kan beschermen tegen de zon, zal bij de apotheek beschikbaar vanaf 15 april. Een tweede brochure over de gevaren van zonnebanken, is in samenwerking met Test Aankoop, in voorbereiding.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be