Minister van Consumentenzaken, 

Volksgezondheid en Leefmilieu,

Magda Aelvoet

Onderzoeks- en Informatiecentrum 

van de Verbruikersorganisaties (OIVO)

Test-Aankoop

 

PERSCONFERENTIE 27 maart 2002

VEILIGHEID VAN CONSUMENTEN GARANDEREN IN ZONNECENTRA

 

OIVO:

De veiligheid van consumenten in zonnecentra

Hoe veilig zijn zonnebanken ?

 

 

In ons klimaat schittert de zon vaak door haar afwezigheid. De zonnebank biedt voor velen een alternatief. Maar een massaal zonnebankgebruik gaat niet gepaard zonder gevaren. Het heeft zowel effect op korte als op lange termijn. De talrijke negatieve effecten van UV-stralen op het lichaam en het verband tussen de blootstelling aan UV-straling en een verhoogd risico op huidkanker kunnen we niet meer ontkennen.

 

Een kwalitatieve analyse van de 28 door EHLASS geregistreerde ongevallen met zonnebanken leert ons dat vooral vrouwen het slachtoffer zijn. De grootste risicogroep zijn jongeren van de leeftijdsgroep 15-24 jaar. Ook minderjarigen en zelfs heel jonge kinderen lopen soms brandwonden op door de zonnebank.

 

De meest voorkomende ongevallen met zonnebanken (85,7 %) zijn de blootstellingen aan stralen die leiden tot brandwonden. Daarnaast vindt men ook de mechanische ongevallen, zoals slagen en stoten tegen de zonnebank en contacten met scherpe onderdelen van de zonnebank.

 

Het aantal ongevallen in een zonnecentrum ligt iets hoger dan het aantal ongevallen met een zonnebank thuis.

 

In meer dan 1 op 3 gevallen wordt het aangezicht verbrand. 14 % van de ongevallen met zonnebanken leiden tot oogletsels. In verschillende gevallen worden meerdere lichaamsdelen tot zelfs het hele lichaam verbrand.

 

De vastgestelde oorzaken van brandwonden door zonnebanken zijn, in dalende volgorde van belangrijkheid, een te lange blootstelling aan de UV-straling, het ontbreken van een tijdsklok op de zonnebank, het niet gebruiken van een beschermbril en het gebruik van een defecte zonnebank. Met andere woorden, een groot deel van de ongevallen had vermeden kunnen worden door een degelijke informatie aan de zonnebankgebruiker, zowel in zonnecentra als bij de aankoop van een zonnebank.


Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be