Antwoord van Greenpeace BelgiŽ op 26 april 2002

Geachte heer De Baere,

Voor ik uw bericht ontving, werd ik op de hoogte gebracht dat u een
internationale mailcampagne voert om Greenpeace BelgiŽ in een
slecht daglicht te stellen.
U stelt het daarin voor alsof Greenpeace BelgiŽ weigert zich tegen
afvalverbranding in te zetten. U suggereert ook dat Greenpeace niet
wil ingaan op uw vraag om steun.
Ik stel vast dat u inderdaad in september een mailtje naar ons hebt
gestuurd, en wel op het algemene mail-adres. Dit mailtje heeft de
campagne-afdeling niet bereikt. Dit is ongetwijfeld een
administratieve tekortkoming, waarvoor wij ons verontschuldigen.
Maar u hebt inmiddels zes maand de tijd gehad om een rappel te
sturen of een telefoontje te doen. U deed echter niets.

In deze omstandigheden een internationale actie ondernemen om
het beeld van Greenpeace belgiŽ te schaden getuigt niet van
bereidheid tot samenwerking. De 'actie' die u ondernam hoort ook tot
onze vaste methodes: e-mails naar diegenen die verantwoordelijk
zijn (politiek of industrieel) voor ernstige milieuproblemen. U kiest er
echter voor om deze methode te gebruiken om uw medestanders
onder druk te zetten. Dit is een laakbare praktijk, die niet getuigt van
bereidheid tot reŽle samenwerking.

Het spijt me dat u zich geroepen volet om verdeeldheid te zaaien
binnen de milieubeweging.

Ik denk dan ook niet dat wij er verstandig aan doen u op de hoogte te
brengen van onze plannen.

Ik wens u succes in uw gerechtvaardigde verzet tegen de oven van
Beveren en verzeker u dat wij ons blijvend inzetten om
afvalverbranding verder te bestrijden, zoals wij sinds 1986 hebben
gedaan.

Met achting,

Jan Turf