Een greep uit 289 meldingen over klachten, 

die aan GSM-masten geweten worden

 

Gezondheidsklachten waarvan men vermoedt dat zij te maken hebben met

GSM-masten werden tot februari 2001 gemeld door 289 personen.  Soms werden

bij deze gezondheidsklachten ook klachten aan apparatuur gemeld.

Hoewel uit de meldingen niet goed te halen is om hoeveel masten en om welke

providers het gaat (daarvoor is nader onderzoek nodig), kan wel gezegd

worden dat er zowel klachten door installaties op het eigen dak als door

installaties verderop gelegen gemeld zijn, soms een combinatie daarvan. Er

zijn ook losstaande zendmasten bij, waarvan men klachten vermoedt. Soms

stonden ze er al, maar werden ze verzwaard, waarna de klachten begonnen.

 

Er werd geklaagd over een mast op een kerktoren en ergens anders op een

school. Verder was er een klacht over de KPN-toren in Rotterdam en de zender

Lopik met het St. Anthonius ziekenhuis, samen met GSM.

De klagers over de mast op de kerktoren waren 32 en 37 jaar. Maar veel

mensen uit onze populatie zijn boven de 60. Mogelijk hangt dat samen met het

feit dat er een voorkeur bestaat voor het plaatsen van masten op

bejaardenflats, verzorgingstehuizen e.d.

Een vrouw van 50 jaar, die in zo’n bejaardenflat werkte, kreeg sinds de

plaatsing van de masten een onmachtig gevoel in haar benen, alsof ze niet

had gegeten.

Er meldde zich ook een meisje van 19 jaar met slaapstoornissen (3 masten op

haar dak en 3 op het dak van een naburig gebouw).

Een aantal studenten gaat maar liever in de bibliotheek studeren, omdat ze

zich thuis niet meer konden concentreren.

Een vrouw van 77 jaar meldt dat haar zoon die in haar seniorenflat logeerde,

3 nachten niet geslapen heeft.

Een lerares van 49 jaar meldt dat zij op school veel last heeft van

hoofdpijn sinds er een mast op de school staat. Ze vertelt dat er ook veel

andere elektrische apparatuur is, wat misschien meewerkt aan de

hoofdpijnklacht. Als ze thuis is, is de hoofdpijn na 2 uur over.

Een meisje van 12 slaapt pas tegen 24.00 uur in.

Een man van 48 meldt een ‘band om het hoofd’, die op het werk weggaat.

Vooral met zijn bril op zijn de klachten erger.

Er is bij een man van 76 jaar met bloeddruk- en neurologische klachten

gemeten. Het resultaat was 0,89 V/m.

Iemand anders meldt ‘statisch’ geworden te zijn. .

Iemand van 29 jaar, die werkt bij ADC Installaties, heeft bij het plaatsen

van de masten suizende oren, prikkende ogen en spanning in het hoofd. Deze

klachten komen ook veel voor onder de melders.

 

Uit nieuwsbrief april 2001 Gezondheid en Milieu, Nederland

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be