M C S  of Meervoudige Chemische Overgevoeligheid

     
 

Klik hier voor de in Vlaanderen verkrijgbare geur en/of chemisch vrije producten voor persoonlijke verzorging en onderhoud

 
     
 

Meer over MCS : wij willen verwijzen naar :

 

de folder van het Nederlandse Meldpuntennetwerk Gezondheid en Milieu en naar de website van de

stichting meldpuntennetwerk milieu en gezondheid &
Geurstoffen en chemische overgevoeligheid

Er bestaat een nederlandstalige discussiegroep.  Een groep voor mensen met meervoudige chemische overgevoeligheden.  Wil je meer weten over deze groep, ga dan naar :

http://health.groups.yahoo.com/group/MCS-forum

 

Op deze link kunt ge u ook inschrijven om actief deel te nemen aan deze discussiegroep.

 

Een overzichtelijke website vol internetlinken naar allerhande informatie over of rondom MCS

http://www.het-abc-van-mcs.nl

 
Linda Bogaert uit Vlaanderen heeft een zeer degelijke website ontworpen.

Op basis van de huidige stand van het internationaal wetenschappelijk onderzoek, geeft de website een omschrijving van MCS ( + fazen ervan en verbanden met andere aandoeningen) . Er wordt tevens ingegaan op de lichamelijke mechanismen die aan de basis liggen van MCS. Daarnaast worden voorbeelden aangehaald over  'fragrance free policies' die in de VS en Canada in steeds meer overheidsinstanties, bedrijven, scholen, ziekenhuizen enz. gevoerd worden. Ook worden de gezondheidseffecten van huishoudproducten, cosmetica etc. wat nader bekeken.

http://users.telenet.be/myprojects/MCS

 

Andere particuliere sites :

http://www.mcs-allergie.info

http://users.telenet.be/myprojects/MCS

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be