27 februari 2001

CHRONISCHE VERMOEIDHEID DOOR GIFSTOFFEN

In de nabijheid van vervuilingsbronnen (onder meer de afvalverbrandingsoven Sint-Niklaas) hebben wij vastgesteld dat mensen onder andere lijden aan Chronische Vermoeidheid.  Professor fysiologie Kenny De Meirleer van de VUB, de Vrije Universiteit Brussel zegt nu dat het chronisch vermoeidheidssyndroom of CVS zo goed als zeker niet te wijten is aan stress of een opgelopen trauma. Uit vrij complexe studies is gebleken dat CVS geen psychiatrische of psychologische aandoening is. De aandoening wordt daarentegen veroorzaakt door blootstelling aan zware metalen en andere giftige stoffen, zoals PCB's, die het afweersysteem aantasten.

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be