27 februari 2001

Volksgezondheidsstudie Hoboken, Wilrijk en Peer :

verkeerde conclusies !

De conclusie van Vlaams minister van Volksgezondheid Mieke Vogels - uit een studie in Hoboken, Wilrijk en Peer - dat er in Vlaanderen geen blackpoints zijn waar het ongezonder is om wonen dan elders is een eigen conclusie én kan zeker niet uit deze studie afgeleid worden.  De onderzoekers zeggen immers zelf in hun onderzoeksrapport dat de resultaten van het onderzoek duidelijk aantonen dat Peer ook een vervuilde gemeente is. Trouwens de dioxinegehaltes die teruggevonden worden in koemelk hebben wel degelijk provinciale verschillen, waarbij in Oost-Vlaanderen de hoogste gehaltes gemeten worden.  Dit kan als graadmeter van de dioxine-vervuilingsgraad dienen

De “gezond geachte gemeente Peer” ligt op een 10-tal km in de hoofdwindrichting ten opzichte van de omstreden verbrandingsoven en de afvalstorten van Houthalen.  De “landelijke gemeente” Peer ligt ook nog in de hoofdwindrichting ten opzicht van de druk bereden Noord-Zuid verbinding Hasselt-Lommel.  Bovendien ligt 3 km ten Noorden van Peer het militaire vliegveld Kleine-Brogel.

Dat er bij omwonenden van verbrandingsovens en storten nog geen koorts gemeten wordt (volgens minister Vogels) is totaal onjuist!  De inname van dioxine bij zuigelingen is niet onschuldig.  Een gemiddelde Vlaamse zuigeling neemt dagelijks 134 pg TEQdioxine/kg lichaamsgewicht op!  De door VITO en de hoge gezondheidsraad en de WHO voorgestelde richtwaarden bedragen 1 pg/kg lichaamsgewicht per dag.  Dit is een overschrijding van 134 maal de voorgestelde gezondheidswaarden!

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be