27 februari 2001

Vlaamse regering exporteert afvalverbranding via INDAVER

Ierland is tot op heden gevrijwaard gebleven van afvalverbrandingsovens.  Ierland heeft binnen Europa de laagste dioxinegehaltes in koe- en moedermelk.  Hier zal binnenkort verandering in komen.  Onder impuls van de huidige Vlaamse Regering (eigenaar van de Vlaamse Milieuholding, die op zijn beurt meerderheidsaandeelhouder is van INDAVER) gaat INDAVER met steun van de Ierse regering een afvalverbrandingsoven bouwen in Ierland, ondanks zwaar protest van de Ierse bevolking. 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be