21 april 2001

Petrochemische sector sponsort Dag van de Aarde via de 

Bond Beter Leefmilieu.

 

Er kleeft een smet op de organisatie van de Dag van de Aarde (zondag 22 april 2001), in Vlaanderen georganiseerd door de Bond Beter Leefmilieu.  Een actiedag tegen grote vervuilers wordt gedeeltelijk gesponsord door enkele van deze vervuilers.  Naar mijn mening kan dit de strijd tegen de vervuiling en de strijd voor een gezond leefmilieu niet ten goede komen.

 

Na de vroegere sponsoring door Proctor & Gamble (onder meer producent van waspoeders) van de Blauwe Vlag Campagne (voor zuivere binnenwateren en jachthavens) vinden we op blz. 12 van de BBL-krant “Dag van de Aarde” een advertentie van INDAVER (Industriële Afval Verwerking

 

INDAVER zegt hierin dat ze “garant staat voor een integraal en duurzaam beheer van afvalstoffen.  Zo streven we naar een duurzame samenleving in een gezond leefmilieu, voor onszelf én voor de generaties die na ons komen”. 

 

De laatste tien jaar heeft in Vlaanderen enkel INDAVER een nieuwe afvalverbrandingsoven gebouwd.  Een derde ovenlijn met een capaciteit van 150.000 ton/jaar (boven op de bestaande 200.000 ton/jaar) wordt momenteel gebouwd.  BBL verzet zich tegen de bouw van de afvalverbrandingsoven te Drogenbos, maar heeft dit niet gedaan tegen de bouw van de derde roosterovenlijn bij INDAVER Beveren.  Nochtans ligt het omstreden polderdorpje Doel op 1 km van de verbrandingsoven INDAVER. 

 

INDAVER heeft het voornemen om de eerste afvalverbrandingsoven in Ierland te bouwen.

 

De afvalverbrandingsinstallatie INDAVER Beveren is nog niet uitgerust met een DENOX-filter.  Een denox-filter haalt de nitraatverbindingen uit de rookgassen.  Nitraatverbindingen  werken de verzuring van het klimaat in de hand en kunnen de luchtwegen en de longen irriteren bij de omwonenden.  Andere afvalverbrandingsinstallaties in Vlaanderen beschikken reeds over een denox-filter (ISVAG Antwerpen, Imog Harelbeke, IVAGO Gent).

 

De toxische assen die de oven van INDAVER verlaten worden ernaast op een klasse 1 stort in open lucht gestockeerd (onafgedekt).  De toxische granulaatfracties tussen 6 en 50 millimeter gaat INDAVER laten gebruiken als secundaire bouwstof.  Hiervoor kreeg INDAVER van OVAM (medebeheerder van INDAVER) een certificaat dat dit gebruik als secundaire grondstof toelaat.  INDAVER gaat regelrecht in tegen het internationale protest van talrijke milieuverenigingen tegen het hergebruik en dus verspreiden van de toxische assen afkomstig van afvalverbrandingsinstallaties.  Dit komt in feite naar op verspreid en ongecontroleerd storten van de toxische assen. 

 

Niet alle aandeelhouders van INDAVER doen voldoende inspanningen voor een gezonde leefomgeving.  Naast de Vlaamse Overheid (OVAM, VMM en de VMH) treffen we nog de volgende aandeelhouders aan : Electrabel, Gemeentekrediet van België, 3M Belgium, NV Agfa-Gevaert, Amoco Chemical Belgium Geel, BASF-Antwerpen, BAYER Antwerpen, BAYER rubber, Borealis Polymers, Degussa-Huls Antwerpen, Dow Belgium, Du Pont De Memours Belgium, Exxon Chemical Belgium DIV ESSON Antwerpen, Halterman Kallo, INEOS Antwerpen, Janssens Pharmaceutica Beerse, Metallo Chimique Beerse, Monsanto Europe Antwerpen, Omnichem NV Mont-St-Geribert, Pauwels Interna Mechelen, Petrofina Brussel, Phenolchemie Gladbeck Duitsland, Recticel, Rutgers VFT Zelzate, Solutia Europe  Brussel, Solvay Brussel, Tessenderlo Chemie, UCB Brussel, Union Carbide Antwerpen, Union Miniere Brussel, Volvo Cars Europe Industry Gent.

 

Wij denken dat de “Dag van de aarde” gediend wordt bij een zuivere en consequente houding.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be