21.04.2001

Minister Vera Dua verwerpt het beroep dat 

omwonenden hebben ingesteld tegen de

 MIWA-afvalverbrandingsoven.  

Vlaams minister van leefmilieu Vera Dua toont haar ware gelaat.  Ze verwerpt het beroep dat door omwonenden bij de minister werd ingesteld, ondanks de talrijk gemelde gezondheidsklachten.  De minister heeft deze gezondheidsklachten niet onderzocht en gaat dit ook in de nabije toekomst niet doen.  Hoewel de milieuvergunning handelde over de plaatsing van twee steunbranders, heeft de minister het recht om ook de basisvergunning te herevalueren.  Minister Vera Dua heeft van dit recht geen gebruik gemaakt. 

De minister weigert de VLAREA-reglementering te laten toepassen.  In Sint-Niklaas wordt nog steeds geen GFT afzonderlijk opgehaald.  Vanaf 1 juli 2000 mag geen ongesorteerd afval meer aanvaard worden in de Vlaamse verbrandingsovens.  De GFT-fractie van Sint-Niklaas wordt gewoon verbrand in de MIWA-verbrandingsoven.

Talrijke malen werd in 2000 door de MIWA-afvalverbrandingsoven de bestaande normen overschreden.  Dit blijkt duidelijk uit de door MIWA ter beschikking gestelde documenten.  Toch schrijft de minister in haar besluit : "dat bij navraag bij de afdeling Milieu-inspectie en de dienst Leefmilieu van de stad Sint-Niklaas kan gesteld worden dat er op dit ogenblik geen overschrijdingen van de opgelegde normen meer worden vastgesteld".  Ofwel vertelt de minister onwaarheden ofwel doen de Milieu-inspectie en de dienst Leefmilieu van de stad Sint-Niklaas hun werk niet goed.  In dit laatste geval is ook minister Vera Dua verantwoordelijk.  De minister heeft steeds gesteld dat indien er normoverschrijdingen zijn, de oven toe moet.  We constateren normoverschrijdingen, maar daartegenover ook een duidelijk zichtbaar gedoogbeleid van de minister. 

Verder moeten we vaststellen dat sinds Vera Dua Vlaams milieuminister is, de milieu-inspectie geen PV's meer opstelt bij milieu-overtredingen begaan door de exploitanten van de MIWA-afvalverbrandingsoven.  Bij minister Kelchtermans werden wel diverse milieuovertredingen geverbaliseerd.

Nochtans heeft AGALEV, vr ze deel uitmaakte van deze regering, op 21 april 1999, een motie ingediend bij het Vlaamse Parlement.  In deze motie werd de toenmalige Vlaamse regering gevraagd om in toepassing van art. 22 van de Grondwet waarbij het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu wordt gewaarborgd n in toepassing van het voorzorgsprincipe, zoals geformaliseerd op de VN-Leefmilieuconferentie van Rio de Janeiro van 1992 en zoals ook ingeschreven in VLAREM, de activiteiten van de MIWA-verbrandingsoven onmiddellijk stop te zetten tot er totale zekerheid is over de mogelijke gezondheidsgevolgen bij de omwonenden door verdere exploitatie.

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be