26 april 2001

Belangenverstrengeling bij OVAM?

 
Het Vlaams overheidsbedrijf Indaver Beveren heeft van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) een certificaat gekregen dat het gebruik toelaat van giftige granulaatfracties (afkomstig van de assen van verbrandingsovens) als secundaire grondstof.  Hierdoor kunnen bijvoorbeeld deze assen gebruikt worden in de wegenbouw.  Het verleende certificaat van OVAM komt neer op verspreid en ongecontroleerd storten van giftig afval.  Deze assen moeten momenteel gestort worden op een stortplaats klasse 1 (voor gevaarlijk afval).  
 
Merkwaardig hierbij is dat OVAM medebeheerder is van Indaver Beveren.  De administrateur-generaal van OVAM is voorzitter van de raad van bestuur van Indaver.  Hierbij is het gevaar reŽel op belangenverstrengeling.  
 
Vlaams minister van leefmilieu Dua zoekt nu blijkbaar de oplossing van het afvalprobleem in het gespreid en ongecontroleerd storten, in ruil voor de sanering en sluiting van stortplaatsen.  
 
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be