6 september 2001

 

Minister Dua wil nieuwe mega afvalverbrandingsoven te Beveren.

 

In het moeizaam tot stand gekomen Vlaams regeerakkoord (tussen AGALEV, VU, VLD en PS), inzonderheid rond de problematiek van de afvalverbrandingsovens,  bleef het moratorium op de HVVI's (huisvuilverbrandingsinstallaties), afgekondigd door de vorige regering behouden, vooral dank zij de inbreng van AGALEV.  Alhoewel dit moratorium niet gold voor de nieuw te bouwen afvalverbrandingsoven te Drogenbos Ún voor de derde roosteroven te Beveren, leek dit een stap in de goede richting. 

 

Nu, twee jaar later, is de aanbesteding voor een nieuwe mega-afvalverbrandingsoven uitgeschreven, met medewerking van de Vlaamse overheid.  Op de site van INDAVER (Beveren, linkeroever) komt er een wervelbedoven (dit is een moderne versie van de klassieke roosteroven) met een capaciteit van 466.000 ton per jaar

 

Omdat het hoog calorisch restafval moeilijk of niet kan verbrand worden in de klassieke roosterovens Ún ook niet in de nieuwe wervelbedoven, gaat men dit hoog calorisch restafval mengen met evenveel slib.  Op deze wijze zal men 233.000 ton slib Ún 233.000 ton restafval/jaar verbranden.  Deze verbrandingsactiviteiten komen er naast de bestaande afvalverbrandingsoven met een capaciteit van 350.000 ton/jaar.  Hierdoor zal het reeds sterk vervuilde linkeroevergebied zeker de vuilbak van heel Vlaanderen worden.  Trouwens naast deze afvalverbrandingsovens zijn er op het linkeroevergebied nog tal van private industriŰle afvalverbrandingsovens actief.  De totale afvalverbranding op linkeroever zal dan meer dan 1 miljard kg per jaar bedragen.

 

In plaats dat de Vlaamse overheid meer werk zou maken van afvalvoorkoming, recycleren en milieuvriendelijke afvalverwerkingsprocessen, sluit nu ook Vlaams AGALEV minister Vera Dua zich aan bij de verbrandingslobby.  Men gaat hier echter voorbij aan de realiteit dat verbranden geen alternatief vormt voor storten.  Immers de toxische assen, de toeslagstoffen, de in de rookgaswassing opgevangen giftige stoffen worden allen ... "gestort !". 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be