01 september 2001

 

Reactie van Vlaams AGALEV parlementslid Jos Stassen (verkozen uit het Waasland) op de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven te Beveren Linkeroever (In het Waasland). 

(Zie persbericht 6 september 2001)

 

Beste Fred,

Zelfs in de strijd tegen de verbrandingsovens moeten we keuzes maken.

Concreet betekent dit het tegenhouden van Drogenbos en de zo snel mogelijke sluiting van Isvag en Miwa.  Dit laatste kan enkel na een doorgedreven preventiebeleid, nadruk op hergebruik en recyclage en het uitbouw van alternatieve verwerkingstechnieken (oa vergisting) en ... blijkbaar en spijtig genoeg door een uitbreiding van Indaver.

We zullen zeker de correcte en integrale uitvoering van het afvalbeleid opvolgen.

mvg 

Jos Stassen

 

Ons antwoord : 

-         de Vlaamse Overheid heeft te Beveren reeds een afvalverbrandingscapaciteit gebouwd voor 350.000 ton afval (MIWA heeft een capaciteit van 55.500 ton/jaar).

-         dat dit in het geheel niet geleid heeft tot het sluiten van de MIWA-afvalverbrandingsoven, of andere afvalverbrandingsovens.  

-         dat de Vlaamse regering éérst een bijkomende verbrandingsoven bouwt, vooraleer te beginnen aan de bouw van alternatieve verwijderingstechnieken

-         dat de Vlaamse regering in zijn nieuwe afvalverbrandingsovens buitenlands afval verwerkt.

-         dat de aangehaalde redenen van Jos Stassen, voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven, drogredenen zijn en wij hier niet meer inlopen.

 
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be