25 september 2001

 

Offensief afvalverbrandingsinstallaties (zie onderstaand bericht uit de nieuwsbrief van VVSG)

  

Maak je voortaan geen zorgen meer om afvalverbrandingsinstallaties.  In de toekomst zullen ze allen beschikken over een ISO-KWALITEITSATTEST !

 

We klagen aan dat bedrijven deze attesten misbruiken om het publiek in de waan te laten dat de exploitatie van deze bedrijven geen gezondheidsrisico's meer zouden inhouden.  Niets is minder waar.

 

Zo beschikken noch IVOO te Oostende, noch Remo te Houthalen momenteel over een stikstoffilter ! (maar wel over een ISO-KWALITEITSATTEST).

 

ISO-kwaliteitsattesten evalueren de gezondheidsrisico's niet van de desbetreffende bedrijven.  Dit wordt in alle talen verzwegen.

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid  
www.milieugezondheid.Be

 

 

V V S G - week nr. 34 (25 september tot 1 oktober 2001)

 

Afvalverbrandingsinstallatie Oostende krijgt kwaliteitsattest

 

Volgende zaterdag ontvangt de intercommunale IVOO te Oostende de

ISO-kwaliteitsattesten ISO 9002 en 14001 voor haar

afvalverbrandingsinstallatie. Daarmee toont ze aan voortdurend te streven

naar een verdere versterking van de kwaliteit en de milieuzorg in de

dagelijkse werking. Afvalpreventie blijft de voornaamste beleidskeuze in

Vlaanderen. Daarnaast proberen de gemeenten zoveel mogelijk huishoudelijk

afval selectief in te zamelen om hergebruik en recyclage alle kansen te

geven. De Vlaamse afvaladministratie maakte recent nog bekend dat dit met

succes gebeurt. Het huishoudelijk restafval blijft elk jaar opnieuw dalen.

Dit restafval is onvermijdbaar en kunnen we niet recycleren. Voor de

verwerking ervan beschikt Vlaanderen over een netwerk van installaties. Dit

netwerk, hoofdzakelijk gemeentelijke en intercommunale investeringen, blijkt

zelfs binnen Europa van een grote kwaliteit te zijn. Niettemin probeert de

sector dit nog verder te verbeteren. Daarom startte men een paar jaar

geleden met de invoering van kwaliteitszorg- en milieuzorgprocedures in de

dagelijkse werking. Na de installatie van IVAGO (Gent) en Regionale

Milieuzorg (Houthalen) is deze van IVOO (Oostende) de derde die de

certificaten ontvangt. Tal van gemeentelijke en intercommunale installaties

zijn nu zondag overigens open voor het publiek in het kader van de Open

Bedrijvendag. Ook deze van IVOO.