6 mei 2002

 

Vera Dua stelt Ierse groenen voor dilemma

 

 

 

INDAVER wil onder meer in Ierland (Ringaskiddy) een wervelbedafvalverbrandingsoven bouwen voor gevaarlijk afval.  De Ierse groene partij is fel gekant tegen dit initiatief van INDAVER.  In hun programma kanten de Ierse groenen zich sterk tegen iedere vorm van afvalverbranding in Ierland. 

 

 

De Ierse groenen zeggen in hun programma dat door afvalverbranding :

    - nieuwe milieuproblemen veroorzaakt worden door vervuiling van lucht en water.

    - de voeding uit de landbouw bedreigd wordt

    - negatieve effecten ontstaan op de gezondheid en het milieu

    - de druk wegvalt voor het bekomen van gifvrije voeding en producten gewonnen uit zee of aquacultuur

    - de druk wegvalt voor scheiden en recycleren van afval

    - de afvalpreventie wordt gedwarsboomd

Verder zeggen de Ierse groenen dat een afvalbeleid zonder afvalverbranden kan gerealiseerd worden.

 

 

De Vlaamse regering is hoofdaandeelhouden van INDAVER.  AGALEV minister Vera Dua is namens de Vlaamse regering ook bevoegd minister voor INDAVER.  In deze is AGALEV minister Vera Dua zelf initiatiefneemster voor de bouw van de wervelbedafvalverbrandingsoven op linkeroever Ún initiatiefneemster voor de bouw van een identieke wervelbedafvalverbrandingsoven te Ringaskiddy in Ierland!  Op deze wijze stelt AGALEV minister Vera Dua de Ierse groenen voor een zwaar dilemma. 

 

 

Er waren voor AGALEV andere tijden.  Voor de vorige parlementsverkiezingen verklaarde AGALEV dat afvalverbrandingsovens voorbijgestreefde technieken zijn en dat technieken voor afvalverwijdering zoals gassificatie realiseerbaar en milieuvriendelijker zijn. In 1999 heef minister Vera Dua de milieuvergunning geweigerd voor een identieke wervelbedafvalverbrandingsoven die zou gebouwd worden in de Gentse kanaalzone door FABRICOM (Omgeving was reeds te vervuild, zei Dua).  Maar ook op linkeroever is de omgeving reeds te vervuild.  Voor dezelfde afvalverbrandingsoven maar met meer dan 2 maal meer capaciteit op linkeroever geeft minister Vera Dua nu wel haar goedkeuring.  Is het niet zo dat linkeroever electoraal voor Vera Dua minder invloed heeft dan de Gentse kanaalzone?

 

 

In Ierland verkondigd INDAVER nu in alle talen dat de Vlaams Minister van milieu en landbouw haar zegen heeft gegeven voor de bouw van deze oven.  INDAVER is niet alleen in Ierland actief maar ook in diverse Europese staten, zelfs tot in Azie.   De goedkeuring van Vera Dua leidt tot een kettingreactie in Europa voor de bouw van 10-tallen wervelbedafvalverbrandingsovens.

 

 

 

Bronnen : 

 

GREEN PARTY TO FACE DILEMMA AS MINISTER BACKS INCINERATOR PLAN

         (art. Irish Times 30 april, ook verschenen in de nieuwsbrief van de Groene Partij van de USA (25/4 - 2/5))

 

 

 

WASTE MANAGEMENT POLICY van de Ierse Groene Partij 

            http://www.greenparty.ie/en/policies/waste/zero_waste_policy_2004

 

 

INDAVER RECEIVES PLANNING PERMISSION FOR INCINERATION FACILITY  (Bron : website Indaver)

           

 

 

Ierse groenen verzetten zich tegen INDAVER uit the Irish Times van 10 april 2002

           

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be