Nieuwkerken Waas, 30 september 2002

 

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid gaat fundamenteel 

niet akkoord met het 

"ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007" en 

verwerpt dit plan volledig.  

Wij vragen de volledige herziening. 

 

 

Dit ontwerpplan is een gemiste kans voor AGALEV-minister Vera Dua om in Vlaanderen een duurzaam afvalbeleid te introduceren. 

 

 

Nochtans zou een duurzaam afvalbeleid een win/win situatie betekenen voor zowel de producenten als de consumenten.  De totale productiekosten (met inbegrip van de eindverwerking) kunnen dalen Ún daartegenover hoeven de consumenten minder geld uit te geven voor de eindverweking van afval zoals bv. aan de steeds maar duurder wordende afvalverbrandingsovens.  Ook de gezondheid van mens en dier zal in een duurzaam afvalbeleid niet langer meer geschaad worden.

 

De visie van het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid op een duurzaam afvalbeleid (zoals hieronder beschreven) wordt gedeeld door heel wat internationale milieuorganisaties onder meer door GAIA (the global anti incineration alliance) en door Greenpeace international.

 

Enkele landen waaronder Nieuw Zeeland hebben reeds deze visie op een duurzaam afvalbeleid in hun beleid opgenomen.

 

Dat een gespecialiseerde en deskundig geachte instelling zoals OVAM ofwel geen weet heeft van een visie op een duurzaam afvalbeleid, ofwel deze visie niet wil introduceren, begrijpen wij totaal niet.  In ieder geval wil OVAM gewoon doorgaan met het verouderde systeem van afvalverwijdering nl. storten en verbranden.  Wiens belangen zijn hierbij gebaat?  In ieder geval niet de belangen van de consument!

 

 

De visie over afval van het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be