Nieuwkerken,  8 november 2002
 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid (VPMG) heeft 

sterke aanwijzingen dat er wel degelijk een verband bestaat 

tussen de grote normoverschrijdingen van dioxinen door de uitstoot van

 de statische verbrandingsoven van Indaver, 

en de te hoge dioxine-concentraties die in september jl werden gevonden in

 kippeneieren in de gemeenten Stabroek en Berendrecht.

 
De hoge dioxine-emissies van de oven werden gemeten in de maanden juli en augustus van dit jaar.
 
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft tot op heden steeds beweerd dat het dioxineprofiel (fingerprint) van de besmette kippeneieren in Stabroek en Berendrecht niet overeenstemmen met dat van de dioxinen die zijn vrijgekomen bij de accidentele hoge uitstoot door de verbrandingsoven van Indaver, die is ingeplant in de buurt van Stabroek
 
Vanuit dit gegeven besloot het Voedselagentschap dat Indaver niet verantwoordelijk is voor de dioxine-normoverschrijdingen van de kippeneieren in Stabroek en Berendrecht.  DIT IS FOUT !
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid heeft op basis van de officiŽle analysedocumenten de fingerprints - giftigheidsequivalent met giftigheidsequivalent - opnieuw vergeleken en kwam tot de onthutsende vaststelling  dat de fingerprints van de dioxinen in de eieren in grote mate overeenstemmen met die van de door de Indaver-verbrandingsoven uitgestoten dioxinen.
 
Het is niet aan ons om te oordelen hoe het FAVV ertoe is gekomen om foutieve analyses van de fingerprints te maken en op die manier verkeerde informatie de wereld in te sturen.  Wat wij wel weten is dat de in september geanalyseerde kippeneieren uit Stabroek en Berendrecht de Belgische norm voor dioxinen  - 5 pg/gr/ vet - meer dan twee maal overschrijdt.
 
Vanaf 1 juli 2002 is de Europese dioxinenorm voor kippen 2 pg/ gr/vet.  Dat betekent  dat de dioxineconcentraties in de kippen in de gemeenten Stabroek en Berendrecht 5 maal de door de EU gehanteerde norm overschrijden (de dioxineconcentratie in een kippenei is immers gelijk aan die van de concentratie in de kip).  
 
Wat de dioxinebelasting van de hanen betreft, daar is geen uitsluitsel over omdat de hanen uit de streek ook niet werden onderzocht.  (hanen hebben immers geen dioxineontlasting door het leggen van eieren en daarom liggen de dioxinewaarden hoger dan bij kippen).
 
In verontreinigde gebieden worden wat de dieren betreft, de hoogste dioxine-waarden gemeten bij paarden en hengsten.  Dit werd eveneens niet onderzocht.
 
Op basis van haar foute conclusie heeft het Voedselagentschap dan ook geen maatregelen genomen om de bevolking te beschermen tegen mogelijke consumptie van het pluimvee ťn van paardenmelk die verkocht wordt voor consumptie.
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt dan ook dringend dat het FAVV het gebied rond de Statische Oven van Indaver zou blokkeren, en pas vrijgeven indien de concentraties dioxines in kippen, hanen, paarden en paardenmelk aan de Europese normen voldoen.  Wij vragen ook opvolgend onderzoek voor dioxineconcentraties in onder meer koemelk en moedermelk in deze regio.  De dioxineconcentraties in moedermelk zijn ongeveer het tien-voudige van de dioxineconcentraties die gevonden worden in koemelk. (En overschrijden dus in hoge mate de koemelknorm van 3 pg/g vet).
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vindt het ongehoord dat er geen toxicoloog werkzaam is binnen het FAVV.  Een toxicoloog is een expert in de analyse van giftige stoffen en kent de impact van deze giftige stoffen op mens en milieu.  Hij is dan ook het best geplaatst om het risico van normoverschrijdingen in te schatten en de bevolking over het risico te informeren.  Daarom vragen wij aan federaal minister van Volksgezondheid Jef Tavernier om aan het FAVV een toxicoloog toe te voegen.
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt tevens aan de minister om de screening van moedermelk toe te voegen aan de opdrachten van het FAVV.  Tot op heden wordt moedermelk beschouwd als niet verhandelbare voeding en wordt dus niet gecontroleerd.   

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
Website : www.milieugezondheid.be