Nieuwkerken, 14 juli 2003
 
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid 
in samenwerking met GAIA
 
 
 
VANDAAG NEMEN 227 ACTIEGROEPEN UIT 61 LANDEN DEEL AAN DE
2e WERELDDAG TEGEN AFVALVERBRANDING. 
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid strijd al sinds 1997 tegen afvalverbranding in Vlaanderen en neemt deel aan deze werelddag. 
Naar aanleiding van deze werelddag werd een boek uitgegeven :
 
 
 
 
Afvalverbranding is het meest milieu vervuilende en duurste afvalverwerkingssysteem.  Zowel de gezondheidseffecten als de verstoring van het ecosysteem ten gevolge van afvalverbranding zijn in talrijke internationale wetenschappelijke rapporten bewezen.  Desondanks de schadelijkheid van afvalverbranding kiest de Vlaamse overheid nog steeds voor afvalverbranding als systeem voor afvalverwerking.  De lobby van de afvalverbrandingindustrie is blijkbaar heel groot in Vlaanderen. 
 
Geen enkele Vlaamse minister heeft in één regeerperiode zo veel verbrandingscapaciteit vergunt dan de groene Vlaamse Minister voor leefmilieu Vera Dua.  Er werd eind 1999 een vergunning verleend voor de bouw van de 3e afvalverbrandingsoven van Indaver te Beveren met een capaciteit van 150.000 ton/jaar.  In 2001 werd een vergunning verleend voor de bouw van drie afvalverbrandingsovens van Indaver te Beveren met een gezamenlijke capaciteit van 466.000 ton/jaar.  Totaal werd dus door deze paars-groene regering 616.000 ton/jaar afvalverbrandingscapaciteit vergund.  
 
Wij bekritiseren het huidige afvalbeleid van de overheid.  Het boek "Waste Incineration A Dying Technology" toont aan dat er wel degelijk alternatieven bestaan voor het huidige afvalbeleid, namelijk het afvalbeleid van "Zero Waste". 
 
Zero Waste is een totaal plan voor de afvalproblematiek.  Het omvat zowel een "end of pipe" oplossing dat hergebruik en vermindering van de afvalberg nastreeft als een reorganisatie van het productiesysteem.  Producten worden zodanig ontworpen dat deze kunnen hergebruikt of hersteld worden zonder schade toe te brengen aan het ecosysteem.  Overheid, burgers én industrie dienen samen te werken om het plan "Zero Waste" uit te werken. 
 
Zero Waste is een oproep om een eind te stellen aan de huidige mentaliteit van "neem nieuwe grondstoffen, maak er producten van én gooi deze producten weg" mentaliteit.  Mensen zijn op deze wereld de enige levende wezens die niet volgens de beginselen van het Zero Waste plan leven.
 
Zero Waste is zowel voor de burger als voor de economie goedkoper én ook milieuvriendelijker.   Nieuw Zeeland heeft het plan "Zero Waste" reeds opgenomen in zijn totaal afvalbeleid.   In België en Vlaanderen blijft men zweren bij afvalverbranding.  Blaakbaar wil men de burgers veel geld laten betalen voor de winstgevende activiteiten van de afvalverbrandingindustrie en de ziekte-industrie.
  

De 2e werelddag tegen afvalverbranding wordt georganiseerd door de overkoepelende organisatie GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives).  Website: www.no-burn.org. 

 

De verdere visie van het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid over het Vlaams afvalbeleid

 

Meer over het Vlaamse afvalbeleid

 

 

De studie over de gezondheidsgevolgen van de afvalverbrandingsoven van Sint-Niklaas

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be

 


De betekenis van het Logo :

 
At the center is the Earth, depicted ala-Yin-Yang, with the incinerator representing the element of darkness (Yin) and the nations and communities struggling against this polluting technology as the element of light (Yang). The running arrows reflect the interdependence of all beings and mirror GAIA’s vision to create a closed-loop economy where all products are reused, repaired or recycled back into nature or the marketplace. The arms, which embrace and protect the Earth, symbolize the power of people’s solidarity and action to bring into fruition a just, toxic-free world, without waste and incineration.