Nieuwkerken Waas, 3 dec 2003

Nieuwe Persmededeling : nieuwe feiten !!! 

 
 
 Afvalbeleid Vlaamse overheid onder vuur
 
Volksvertegenwoordigers vragen morgen financiŽle audit van NV Vlaamse Milieuholding
 
Milieubewegingen halen bakzeil
 
 
 
 
De bespreking over een financiŽle audit van de overheidsholding VMH (Vlaamse Milieu Holding) en het afvalverwerkingsbedrijf Indaver,  dochtermaatschappij van de VMH,  wordt morgen donderdag 4 december verdergezet in de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement.  Een stemming hierover staat op de agenda. Intussen zijn nieuwe bezwarende feiten opgedoken. Wij zetten ze hieronder op een rijtje.
 
 
Indaver, waarvan de overheid meerderheidsaandeelhouder is, 
overtreedt de milieuwetgeving. 
 
Emissie-waarden worden overschreden
 
Het is duidelijk dat de nieuwe roosterovens van Indaver te Beveren-Waas niet functioneren zoals werd voorgesteld door  de overheid en door Indaver zelf.  Dit blijkt opnieuw uit het feit dat een van de nieuwe ovens tussen 11 oktober en 13 november, 10 volledige dagen werd stilgelegd  wegens het overschrijden van de TOC -emissiewaarden (totale organische koolstof).  De TOC-emissie is de maatstaf voor het verbrandingsproces.  Als de toegelaten TOC- uitstoot wordt overschreden is dat het signaal dat ook de uitstoot van andere vervuilende stoffen te hoog ligt : boven de toegelaten waarde dus.  Dit is wat er bij Indaver is gebeurd.  De Vlaamse Milieu-inspectie kon ons evenwel niet meedelen in welke mate de TOC- emissienorm werd overschreden. 
 
Vlaamse overheid treuzelt om de strenge Europese Richtlijn inzake TOC-emissie uit te voeren.
 
Volgens de algemene Europese Richtlijn (2000/76/EG) voor afvalverbrandingsinstallaties, moest Vlaanderen tegen 28 december 2002 de TOC-norm van 10 mg/m≥ voor afvalverbrandingsovens implementeren in de Vlaamse Wetgeving.  Deze norm mag volgens de Richtlijn onder geen enkel beding worden overschredenTot op heden werd de EU-norm nog niet in de Vlarem opgenomen. De Vlaamse overheid voert hier opnieuw een gedoogbeleid, wetende dat diverse afvalverbrandingsinrichtingen problemen hebben om deze norm te halen, zo ook de nieuwe oven van Indaver.  
 
Indaver verbrandt autobanden en opgehaalde PMD zakken : dit is onwettelijk
 
De roosterovens van Indaver hebben alleen een vergunning voor het verbranden van huishoudelijk afval.  Nochtans werden ook autobanden verbrand. Dit is biezonder vervuilend. Precies door deze activiteit zag Indaver zich genoodzaakt, in de zomer van dit jaar, om de wanden van zijn nieuwe roosterovens te vernieuwen.  Ook volle vrachtwagenladingen met opgehaalde blauwe PMD zakken worden verbrand.
 
Zwartwerk en minderjarigen aan het werk bij Indaver.
 
Bij de herstelling van de ovenwanden van de roosterovens werd beroep gedaan op een aannemer die zijn personeel zwartwerk liet doen. Sommige arbeiders werkten tot 16 uur per dag. Zij kregen daarvan 8 uur officieel uitbetaald . Ook jongeren onder de 18 jaar werden ingezet en werkten, enkel beschermd door een stofmasker, in de oven waar nog niet alle vliegassen verwijderd waren. Veiligheidsrichtlijnen werden niet gegeven.  Wat een erg ongezonde werksituatie betekent..
 

Milieubewegingen halen bakzeil.
 
De milieubewegingen BBL en ABLLO hebben op 27 november bekendgemaakt dat ze de procedure die zij hebben ingespannen bij de Raad van State, om de vergunning voor de drie nieuwe afvalovens van Indaver te laten vernietigen, terugtrekt. Met de medewerking van het  kabinet van minister Ludo Sannen (Groen! ) werd door BBL, ABLLO en INDAVER hiervoor een akkoord getekend waarbij Indaver een fonds zal spijzen dat beheerd wordt door de milieubewegingen. Dit roept, zoals we eerder stelden,  heel wat vragen op.
 
 
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be