Nieuwkerken, 3 december 2003

 

Schrikkanonnen terroriseren Vlaamse Gezinnen

 

De talrijke verzoekschriften over het gebruik van schrikkanonnen in de land- en tuinbouw worden morgen, donderdag 4 december, in de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement besproken. Reeds vijf jaar lang ontvangt het Vlaamse Parlement verzoekschriften over de problematiek van de schrikkanonnen. 

 

Onze Vlaamse volksvertegenwoordigers en de groene minister voor leefmilieu weigeren de nodige maatregelen te nemen om aan deze geluidshinder een halt toe te roepen. Het gebruik van schrikkanonnen is momenteel niet gereglementeerd in de VLAREM-wetgeving. Vorig jaar gaf de commissie leefmilieu opdracht aan groen minister Vera Dua om een verordenende omzendbrief te sturen aan de gemeenten. Minister Dua schreef een omzendbrief maar : niet verordenend (dus totaal vrijblijvend).

 

Enkele gedupeerden zullen op de commissiezitting aanwezig zijn. Zij hadden gevraagd om gehoord te worden, maar op deze vraag werd niet ingegaan.

 

Mensen vertellen in deze verzoekschriften over hun problemen :

 

"Met deze vorm van geluidshinder heb ik sedert 2000 op een zeer pijnlijke manier te maken. Ik heb 2 jaar na elkander een tweetal maanden op 200 meter achter mijn woning een kanon van meer dan 100 dB gehad, en ieder jaar een zijn er 3 tal andere actief van Mei tot eind Augustus binnen een straal van ong. 500 meter.

Het betreft bestrijding van vogels op kleine akkertjes, vaak kleiner dan 1 ha die verspreid liggen. Soms vergeet de boer het kanon 's nacht stil te leggen, maar als men de politie belt krijgen we de raad van het zelf stil te leggen daar ze van te ver moeten komen en de percelen niet zouden vinden".

 

"Tot voor de kersentijd 2003 heb ik geluk gehad! Ik werd nauwelijks geconfronteerd met deze

problematiek omdat de fruitkanonnen tot hier toe ver uit mijn buurt verwijderd stonden

opgesteld.

Groot was mijn verbazing toen er plots toch ook een fruitkanon opdook in mijn onmiddellijke

buurt : vlak naast de openbare weg n voor slechts een paar (hobby) laagstamkersenbomen !!

Kanongebulder om de 2 minuten een oorverdovend schot- van s morgens vroeg tot s

avonds laat en dit gedurende 3 weken!!! "

 

"Is het dan toch zo erg? Ja, als het kanon volop in actie is. Je wordt er bij momenten zot en razend van . Het normale

gezinsleven van de ganse buurt wordt ernstig verstoord. Je zou onmiddellijk willen verhuizen

als je daartoe de middelen bezat. Ik kan best begrijpen dat sommige mensen naar

ongeoorloofde dingen zouden grijpen"

 

"ook wij zijn door deze vreselijke schrikkanonnen geplaagd tijdens de mooiste tijd van het jaar waardoor ik u kan verzekeren dat ik niet vaker dan nodig buiten kom omdat ik ontzettend nerveus word van dat geluid"

 

"Zelf zit ook ik met een dergelijk probleem: de fruitkanonnen van Navarona bulderen ook hier ter plaatse van 's morgens tot 's avonds, gedurende de kersentijd, de peren- en appelteelt. Gedurende vele weken per jaar! Erg storend voor: - zieke mensen die voortdurend (om de 2 3 minuten) opgeschrikt worden. Het zijn harde knallen! - gezonde mensen bijzonder hinderlijk: men wordt het niet gewoon om van 's morgens vroeg tot 's avonds laat opgeschrikt te worden. - men kan in het weekend gewoon (bij goed weer) niet meer rustig buiten zitten, vrienden ontvangen,..... - voor studerenden bijzonder hinderlijk. Het is absoluut onmogelijk zich te concentreren tijdens de zware examenperiode. Stel u de afgelopen zomerperiode voor: snikheet, ramen dicht omwille van het gebulder, voortdurend opgeschrikt worden.... Je zou voor minder..... Kan het niet anders?"

 

"we hebben vorig jaar opzoekingswerk gedaan naar alternatieven en het blijkt dat er heel wat andere en veel doeltreffender manieren zijn om de vogels uit de bomen te houden.Er zijn toestellen die ultrasone geluiden uitzenden waar de vogels niet tegen kunnen en die niet of amper waarneembaar zijn door de mensen.Er blijken ook producten in de handel te zijn in Amerika die totaal onschadelijk zijn voor de gezondheid van de mens en die de kwaliteit van het fruit nog verhogen terwijl de vogels slechts eenmaal zullen pikken en na de smaak te hebben geproefd nooit meer in de buurt van de plantage zullen komen.Men kan netten spannen en noem maar op"

 

Meer info over problemen en alternatieven voor het gebruik van schrikkanonnen 

 
 
Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be