Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

 

contactpersonen: Fred De Baere en Kristine De Leeuw

adres: Yeste
SPANJE
postcode: 02489
telefoon: 00-34-967-431543
fax 00-34-967-431543
e-mail:

mail naar milieugezondheid

internet-site: www.milieugezondheid.be
 

 

inleiding:
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid is ontstaan toen door omwonenden van de MIWA-verbrandingsoven te Sint-Niklaas (België) een link gelegd werd tussen de oven en de aldaar voorkomende gezondheidsproblemen. 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid is ontstaan vanuit bewonersgroepen en werkt onafhankelijk. 

In november 1997 werd een regionaal meldpunt milieu en gezondheid opgericht. Voor het eerst in de Vlaamse geschiedenis kunnen mensen met gezondheidsklachten, die vermoedelijk verband houden met het milieu, zich melden. De meldingen worden geregistreerd. Iedereen kan op het meldpunt ook terecht voor informatie over milieu en gezondheid. Tot op heden werden zo'n 300-tal meldingen geregistreerd. Op deze wijze worden we in kennis gesteld van milieu-gerelateerde gezondheidsproblemen.
 
De Werkgroep heeft tot doel de door haar behandelde onderwerpen grondig te bestuderen. Voor de bestaande problemen worden, indien mogelijk, oplossingen uitgewerkt en voorgesteld. 

 

Anderen informeren vinden we heel belangrijk. Hiervoor worden de nodige contacten gelegd. Informatie wordt via allerlei kanalen verspreid. 

 

Indien nodig voert de werkgroep ook actie om oplossingen te bekomen voor problemen die zich stellen. 

 

Ook het nemen van juridische stappen behoort hiertoe. Slachtoffers van milieudelicten worden ondersteund en begeleid voor zover andere instellingen dit niet doen.
 
Onze werkgroep breidt snel uit. Heel wat mensen doen beroep op ons. Velen vertrouwen ons en richten hun laatste hoop op ons. De hoop om de vervuiling, waaraan zijzelf of hun kinderen ziek geworden zijn, een halt toe te roepen.

 

doelstelling:
Vlaanderen behoort (samen met Nederland) tot de meest vervuilde regio's in Europa. Industrieterreinen, havens, verbrandingsovens, steenbakkerijen, afvalstortplaatsen, verkeer, gebruik van pesticiden, geluidsoverlast, radiofrequente straling, kernenergie … u kunt zelf de lijst verder aanvullen. Dit heeft zijn weerslag op planten, dieren en ook op de mens. Dat er een relatie bestaat tussen gezondheid en milieu is voor heel wat mensen nieuw. Het ontbreken van een globaal beleid zorgt ervoor dat onze gezondheid, en die van onze kinderen en kleinkinderen, wordt aangetast. Huiveringwekkend is dat heel wat gezondheidsproblemen pas tot uiting komen bij de volgende generaties.
 
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid pleit voor een duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Een ontwikkeling die niet langer gezondheidsbedreigend mag zijn.

Is gezondheid niet het eerste wat we elkaar wensen?
 
Spijtig genoeg kunnen, ook wij niet, van vandaag op morgen de wereld veranderen. Al zouden we dit graag willen. Daarom roeien we met de riemen die we hebben, al beseffen we maar al te goed dat er veel meer zou kunnen en moeten gebeuren.

 

activiteiten:
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid is onder meer actief op de volgende terreinen.

 • het beheer van het regionale meldpuntennetwerk milieu en gezondheid

 • de globale problematiek van de verbrandingsovens

 • het gebruik van schrikkanonnen

 • fluor

 • ggo's

 • verkeer en gezondheid

 • zonnecréme

 • was- en schoonheidsproducten en hun schadelijke invloed op de gezondheid

 • donnorbloed en tracering op toxische stoffen

 • dioxine in koe- en moedermelk

 • pesticiden

 • de problematiek van de radio-frequente velden (GSM-masten)

 • juridische bijstand

 • contactforum "endometriose" 

 • CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom)

 • achondroplasie (dwerggroei)

 

samenwerking:
Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid werkt samen met diverse binnen- en buitenlandse NGO's, voornamelijk NGO's ontstaan uit bewonersgroepen, actief rond milieu en gezondheid. Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid heeft ook talrijke contacten met buitenlandse bewonersgroepen actief rond milieu en gezondheid.