Nieuwkerken 18 oktober 2001

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid verzet zich met klem tegen de 

bouw van de nieuwe mega-afvalverbrandingsoven van 

INDAVER te Beveren Waas. 

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid heeft beroep aangetekend bij Minister Vera Dua (meerderheidsaandeelhouder van INDAVER) tegen de heimelijke en in volle vakantieperiode genomen beslissing van de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen (23 augustus 2001) om vergunning te verlenen aan INDAVER voor de bouw van een nieuwe mega-afvalverbrandingsoven met een capaciteit van 466.000 ton/jaar.  Deze nieuwe afvalverbrandingsoven komt er naast de bestaande die reeds een capaciteit heeft van 350.000 ton/jaar, en is gelegen op 2 km. van het centrum van het omstreden dorp Doel. 

 

Hoewel het effect van alle toxische stoffen die vrijkomen uit afvalverbrandingsovens op de gezondheid van de omwonenden nog niet helemaal gekend is, zijn de gezondheidsgevolgen van enkele toxische stoffen die de afvalverbrandingsovens verlaten  - waaronder dioxine, fijn stof, NOx, CO2, SO2, PAKs - wetenschappelijk bewezen.  De gezondheidseffecten doen zich voor in een straal van 20 km. 

 

Een afvalverbrandingsinrichting biedt geen oplossing voor het storten van afval.  Wat een afvalverbrandingsinrichting doet is het comprimeren van het afval, maar bij dit proces worden er ook een hele reeks toxische stoffen bijgemaakt.  Daarenboven heeft men veel bijkomende toxische stoffen nodig om de filterinstallatie te laten werken.  Het gecomprimeerde afval, de nieuwgevormde toxische stoffen, de toxische stoffen nodig om de filterinstallatie te laten werken en toxische stoffen onttrokken  aan de rookgassen worden allen gestort!  Daarenboven heeft men geen controle over de toxische stoffen die uit de schoorsteen komen.  De wind speelt met deze stoffen en bepaalt waar deze zullen neerkomen.  Tijdens en na het verlaten van de schouw kunnen deze stoffen reageren met andere stoffen.  In het linkeroevergebied hangen heel wat stoffen in de lucht waarmee kan gereageerd worden.  Op deze wijze ontstaan nieuwe toxische stoffen vb PAKs, die niet gemeten worden in de oven of in de schouw, maar die wel ontstaan en neerkomen  op plaatsen waar mensen wonen of verblijven.

 

Het nu bouwen van een bijkomende afvalverbrandingsinstallatie in Vlaanderen zal jarenlang de verwerkingsmethode voor afval hypothekeren.  De bouw van een wervelbedoven wordt immers aangevat vr de bouw van bv. grootschalige scheidings- en gistingsinstallaties.  Dit kan op zijn minst heel vreemd genoemd worden.  Bestaande nieuwe afvalverbrandingstechnieken zoals pyrolyse en thermolyse worden genegeerd.  De bouw van bijkomende verbrandingscapaciteit zal ook afvalpreventie ontmoedigen.  De oplossing van het afvalprobleem wordt nu gezocht in produceren en verbranden.  Hoe meer geproduceerd wordt, hoe meer er zal verbrand worden.  De oplossing wordt nu zeker niet meer gezocht bij het vermijden van afval.  Als de nieuwe oven gebouwd wordt, zal deze moeten gevoed worden.  Waarom nog een preventie doen als de afvalverbrandingsinrichtingen in Vlaanderen niet op volle capaciteit werken?  Of wil men in Vlaanderen buitenlands afval gaan verbranden?

 

Ook in het Vlaams regeerakkoord (tussen AGALEV, VU, VLD en PS) werd een moratorium ingesteld op de HVVI's (huisvuilverbrandingsinstallaties).  Dit moratorium wordt nu ongedaan gemaakt. 

 

Deze nieuwe afvalverbrandingsoven komt in de plaats van de afgewezen afvalverbrandingsovens te Drogenbos (200.000 ton/jaar) en van Fabricom in de Gentse kanaalzone (120.000 ton/jaar).  Naast de bestaande afvalverbrandingscapaciteit van INDAVER bestaan er op linkeroever ook nog private bedrijfsafvalovens.  Hierdoor zal linkeroever de vuilbak van Vlaanderen worden met een totale afvalverbrandingscapaciteit van meer dan 1 miljard kg/jaar. 

 

Daarom vragen wij aan de minister van leefmilieu Vera Dua (alhoewel als meerderheidsaandeelhouder belanghebbende partij) stil te staan bij de gezondheidsgevolgen die deze nieuwe afvalverbrandingsoven zal teweegbrengen bij de omwonende kinderen n vragen wij de verleende vergunning voor de bouw van deze nieuwe mega-oven te vernietigen. 

 

Klik hier voor de integrale tekst van het beroep

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be