Nieuwkerken, 19 november 2002

                                           

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas verzet zich tegen de 

bouw van het nieuwe crematorium te Sint-Niklaas

 

De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas zal zich verzetten tegen de bouw van een crematorium op het grondgebied van Sint-Niklaas.  Het stadsbestuur wil het crematorium laten bouwen op het grondgebied van het nieuwe kerkhof.  De bouw van een crematorium te Sint-Niklaas levert voor de stad Sint-Niklaas financiële inkomsten op.  De neerslag van de rookpluim van het crematorium zal zich voornamelijk in het stadscentrum situeren.  Dit betekent een regelrechte aanslag op de gezondheid van de inwoners van de stad Sint-Niklaas.  Op deze wijze wordt de gezondheid van de inwoners ingeruild voor geld.

 

Crematoria zijn verbrandingsinrichtingen.  Bij ieder verbrandingsproces komen giftige stoffen vrij, onder meer dioxines en fijn stof.   Ook bij moderne crematoria komen talrijke giftige stoffen de schouw uit.  Niet voor al deze giftige stoffen bestaan er normen.  Bv. voor het uiterst ongezonde fijn stof (PM2,5) bestaan er momenteel geen normen.  Er is wetenschappelijke consensus dat deze giftige stoffen bij mensen gezondheidsschade (onder meer kanker en voortplantingsproblemen) veroorzaken.  Niet voor alle giftige stoffen bestaan er drempelwaarden waaronder deze stoffen geen schade aanrichten.  Zo kan één molecule dioxine voldoende zijn om kanker te introduceren.

 

Hoe groot de gezondheidsschade zal zijn van een nieuw crematorium is moeilijk voorspelbaar.  Maar, met de huidige wetenschappelijke kennis, zou het getuigen van een holocaust-verhaal om de gezondheidseffecten uit te testen in gebieden waar mensen wonen of verblijven.

 

Hoe het mogelijk is dat het stadsbestuur van Sint-Niklaas na het MIWA-afvalovenavontuur een nieuw crematoriumavontuur wil opstarten is gezien de ervaringen met en gezondheidsproblemen veroorzaakt door de MIWA-oven niet logisch te vatten.  Maar juist zoals bij de MIWA-afvalverbrandingsoven wordt ook het nieuwe crematorium door de overheid gebouwd. (Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer in de Provincie Oost-Vlaanderen). 

 

Er bestaan alternatieven! 

 

Een nieuwe milieuvriendelijke techniek om het dode lichaam om te vormen tot stof werd door een Zweedse biologe uitgewerkt.  De techniek staat op punt, maar werd nog niet gecommercialiseerd.  Waarschijnlijk door het lobbywerk van de crematoria-oven verkopers.  De techniek bestaat er in dat het lichaam gestoomd wordt om de poreusheid te bevorderen.  Nadien wordt het lichaam bevroren in vloeibaar stikstof en ontbonden door ultrasone-stralen (geluidsstralen).  Op deze wijze bekomt men een poeder dat ongeveer 33% van het oorspronkelijke gewicht weegt.  Het gehele proces duurt ongeveer twee uur.  Bij dit proces worden geen bijkomende giftige stoffen gebruikt of geproduceerd.  Dit stof kan, zoals ook bij crematies het geval is, in een urne gedaan worden of uitgestrooid worden. 

 

Waarom dan toch nog verbrandingsovens gebouwd worden voor crematie van lijken heeft te maken met lobbywerk van de oven-industrie.  Hetzelfde hebben we meegemaakt bij de afvalproblematiek : de scheidings- en gistingsinstallaties voor huishoudelijk afval worden nu pas in Vlaanderen gebouwd (ter vervanging van afvalverbrandingsovens) hoewel deze techniek reeds meer dan 10 jaar bestaat.

 

De gezondheid van de omwonenden blijkt voor onze politici niet proriteir te zijn. 

 

Meer info over crematoria

 

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be