Nieuwkerken, 27 december 2002
 
 
MI-WA afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas 
definitief gesloten !
 
Na vijf jaar lange strijd door de buurtbewoners sloot de afvalintercommunale MI-WA, tijdens het kerstweekend 2002, definitief haar afvalverbrandingsoven (55.500 ton/jaar) te Sint-Niklaas.  De sluiting werd in november 2001 bevolen door het Hof van Beroep te Gent omdat de exploitanten ombekwaam werden geacht deze gezondheidsbedreigende  afvalverbrandingsoven te exploiteren.
 
Het kerstweekend 2002 betekent voor de omwonenden van de Sint-Niklase afvalverbrandingsoven de definitieve verlossing van de rookgassen van deze afvalverbrandingsoven.  Na vijf jaar lang strijden voor de gezondheid van kinderen en volwassenen, staakt de afvalverbrandingsoven uiteindelijk haar activiteiten definitief.  De afvalverbrandingsoven heeft 25 jaar lang onafgebroken rook gespuwd in de wijde omgeving.  De gevolgen bleven dan ook niet uit : talrijke kinderen met ernstige gezondheidsproblemen en met genetische afwijkingen werden geboren.  Volgens het rapport over de gezondheidsimpact van de MIWA-afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas van 1998 hebben tal van omwonenden gezondheidsproblemen (chronische vermoeidheid, hoofdpijn, alle soorten allergieŽn, ademhalingsstoornissen, chronische ziekte, enz).  Bij de omwonenden die reeds langer dan 20 jaar in deze omgeving wonen komt momenteel VIJF maal meer kanker voor dan gemiddeld in BelgiŽ.   De gemiddelde levensverwachting bij mannen bedraagt slechts 65 jaar (normaal 72 jaar) en bij vrouwen slechts 60 jaar (normaal 78 jaar).  Er zijn 9 op 10 jongens tussen 2 en 9 jaar met 1 of meerdere aandoeningen zoals : misdeling embryonale cellen, hyperactiviteit, lichte zwakzinnigheid, verkoudheden, bronchitis, stofallergie, huidallergie, koemelkallergie, niet sluitende maagklep, vernauwing maaguitgang, ademhalingsstoornissen, diarree, infecties luchtwegen, astma, motorische stoornissen, poliepen en andere allergieŽn.
 
De overheid weigerde de MI-WA afvalverbrandingsoven te sluiten, dit niettegenstaande het gezondheidsrapport, talrijke gesprekken met de overheid op alle niveaus, demonstraties en betogingen. 

            

 
De politie van Sint-Niklaas en de milieu-inspectie stelden talrijke overtredingen vast bij de exploitatie van de MI-WA afvalverbrandingsoven. Het gebeurde dikwijls dat de exploitanten van de MI-WA afvalverbrandingsoven hun voeten veegden aan de milieu-wetgeving ťn aan de opmerkingen van de milieu-inspectie.  Zo moest tot twee maal toe gedreigd worden met sluiting van de afvalverbrandingsoven vooraleer de MI-WA exploitanten zich in regel stelden met de milieuwetgeving. (Eenmaal omdat dat dioxine-norm niet gehaald werd door het ontbreken van een degelijk filterinstallatie en andermaal omdat de steunbranders nog steeds niet geplaatst werden).  Op andere momenten werd de oven geŽxploiteerd zonder in het bezit te zijn van de nodige milieuvergunning(en).
 
Op 18 juni 1999 heeft de werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas MI-WA in eerste aanleg gedagvaard om de gerechtelijke sluiting van de MI-WA oven te bekomenDe pleidooien werden gehouden op 8 september 1999.  Op 6 oktober 1999 sprak de rechter in eerste aanleg een beschikking uit. Partijen mogen op hun kosten een deskundige aanstellen ter controle van MIWA.  Maar de gezondheidsaspecten zouden niet mee beoordeeld mogen worden en de kosten voor expertise moesten door ons voorgeschoten worden.  De werkgroep Milieu en Gezondheid heeft dan beslist om op 6 september 2000 in beroep te gaan tegen deze uitspraak.  Dit resulteerde op 20 november 2001 in het arrest van het Hof van Beroep te Gent dat de sluiting van de oven oplegde ten laatste tegen 31 december 2002.  Vermeldenswaardig bij deze procedure is dat het Hof van Beroep optrad in plaats van het college van burgemeester en schepenen, die weigerden op te treden.  (Sint-Niklaas was immers hoofdaandeelhouder van de afvalintercommunale MI-WA)  Art. 271 van de Nieuwe Gemeentewet laat immers toe dat ťťn of meer inwoners in rechte optreden, zo het college van burgemeester en schepenen zulks nalaat.  
 
Omdat het tot 20 jaar en meer kan duren vooraleer de gezondheidsproblemen zich manifesteren, na aanraking met toxische stoffen, zullen de gezondheidsproblemen nog niet direct van de baan zijn.  De werkgroep milieu en gezondheid verwacht nog een kankertoename in de omgeving van MI-WA die kan oplopen tot zeven maal meer (+ 700 %) dan het gemiddelde in BelgiŽ (momenteel is er een kankerincidentie van vijf maal meer dan gemiddeld in BelgiŽ).  Daartegenover zullen de acute gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, duizeligheid, slapeloosheid, misselijkheid, ademhalingsstoornissen, hoofdpijn, enz. na 1 tot 2 jaar sterk verminderen of verdwijnen. 
 
Maar jammer genoeg heeft het stadsbestuur van Sint-Niklaas geen lessen getrokken uit het voorval van de MI-WA afvalverbrandingsoven.  De afvalintercommunale MI-WA gaat in 2003 een gezondheidsbedreigende shredder-installatie opstarten (vermalen van afvalhout waarbij zeer giftige stoffen vrijkomen) ťn het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil een crematorium (een nieuwe verbrandingsoven) bouwen waarbij de neerslag hoofdzakelijk op het centrum van de stad Sint-Niklaas zal terechtkomen.  Dit lijkt op een holocaust verhaal.

 

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas