Nieuwkerken, 22 november 2003

Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas

Persmededeling

Bouw crematorium te Sint-Niklaas

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wenst op het nieuwe kerkhof (Heimolen) een crematorium te laten bouwen door de intercommunale Westlede (Lochristie). In ruil wil de intercommunale Westlede een nieuwe aula bouwen waar de begrafenisplechtigheden kunnen doorgaan. De bestaande aula is te klein geworden. Op deze wijze moet de stad Sint-Niklaas geen financiŽle lasten dragen voor de bouw van een nieuwe aula. Dat de omwonenden zullen opgezadeld worden met bijkomende gezondheidsproblemen zal het stadsbestuur worst wezen.

Het stadsbestuur en burgemeester Freddy Willockx had dit voorjaar beloofd eerst een voorbereidende studie te laten uitvoeren over de gezondheidseffecten van het te bouwen crematorium vooraleer de plannen voor de bouw van een crematorium verder te zetten. De omwonenden zijn dus in afwachting van zulke studie. Het stadsbestuur heeft het momenteel niet opportuun geacht de resultaten van deze studie af te wachten vooraleer het crematorium-project verder te zetten. HEIMELIJK werd vorige maand een voorstel tot wijziging van het bpa (met de inplanting van een crematorium) door het stadsbestuur in openbaar onderzoek gebracht. Niemand werd hierover geÔnformeerd, en niemand heeft uithangborden kunnen bespeuren. Op 10 november werd dan ook het openbaar onderzoek afgesloten met 0 (nul) bezwaren (Hoe kan het ook anders). Het gewijzigde bpa zal op de volgende gemeenteraad definitief worden goedgekeurd.

De werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas protesteert met klem tegen deze ondemocratisch gang van zaken en tegen de misleidingen van burgemeester Freddy Willockx en het stadsbestuur. Deze manier van werken wordt gebruikt om de gerechtvaardigde protesten van de omwonenden te verdringen. Het stadsbestuur heeft nog steeds zijn lessen niet getrokken uit de gezondheisproblemen die de MI-WA afvalverbrandingsoven heeft rondgezaaid. In ruil voor een financiŽle win situatie zullen omwonenden van het crematorium hun gezondheid moeten inleveren. Dit druist in tegen iedere vorm van degelijk bestuur en de bezorgdheid van het stadsbestuur om zijn inwoners.

Dat crematoria gezondheidsproblemen veroorzaken werd nog maar eens duidelijk gemaakt door een in mei 2003 in Engeland gepubliceerde studie (zie onderaan). Het risico op een open ruggetje (spina bifida) en andere ruggenmergafwijkingen bleek 17 procent hoger te liggen bij baby's wier moeders hun zwangerschap hadden doorgebracht in de schaduw van een verbrandingsoven of een crematorium. Het aantal hartafwijkingen lag twaalf procent hoger. De kans op doodgeboorte was 4 procent groter en de kans op anencephalie (de afwezigheid van hersenen) 5 procent groter bij baby's waarvan de moeders in de buurt van crematoria leefden.

Meer info over de schadelijkheid van crematoria en de alternatieven


Incinerators may put babies at risk

Date released 29 May 2003

The risk of stillbirth and some abnormalities may be slightly increased among babies of mothers living near incinerators and crematoria, suggests research by the University of Newcastle upon Tyne.

The findings, published in the Journal of Epidemiology and Community Health, are based on an analysis of births in Cumbria, north west England, between 1956 and 1993. During this period, there were almost 245 000 births, of which 3234 were stillborn, and a further 2663 babies died shortly after birth. 1569 had congenital abnormalities.

There was no increased risk of stillbirth or death shortly after birth, overall among babies whose mothers lived near incinerators. But after taking account of influential factors, such as birth order and multiple births, the risk of neural tube defects, particularly spina bifida, was 17% higher and heart defects 12% higher.

When the analysis concentrated on birth defects and stillbirths in the period before the incinerators were operational, no increased risk was found.

The risk of stillbirth was 4% higher and the risk of the life threatening brain abnormality anencephalus was 5% higher among babies whose mothers lived near to crematoria.

The authors point out that the introduction of antenatal screening and termination of pregnancy would have reduced the number of potential stillbirths and babies born with lethal congenital abnormalities in recent years. Added to which, the lack of data on pregnancies of under 28 weeks could have underestimated the extent of serious and lethal birth defects

Incinerators and crematoria may emit harmful chemicals, including dioxins, although little is known about the long term effects of prolonged low dose exposure. But because of a lack of emissions data, no definitive conclusions can be drawn on the biological plausibility of the findings.

The study does not provide conclusive evidence of a causal effect, but nevertheless the statistical findings bear further investigation, say the authors, especially in view of the fact that so few comparable studies have been carried out, and that incineration is becoming more widely used as a method of waste disposal.

Contact: Professor Louise Parker, School of Clinical Medical Sciences, University of Newcastle, Royal Victoria Infirmary, Newcastle, UK. Tel: +44 (0)1912023037. Mobile (0776) 841-8327. Email: louise.parker@ncl.ac.uk

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be