Nieuwkerken, 9 december 2003

 

Geluidskanonnen : resolutie is een gemiste kans

 

Morgenvoormiddag, donderdag 11 december zullen de Vlaamse volksvertegenwoordigers Malcorps, Lachaert, Bex en Maes een resolutie neerleggen in de commissie leefmilieu.  Dit naar aanleiding van de talrijke verzoekschriften die sinds 1998 werden ingediend bij het Vlaams parlement over de geluidshinder veroorzaakt door geluidskanonnen gebruikt in land- en tuinbouw.  Enkele gedupeerden zullen de commissievergadering bijwonen.

 

Tot op heden werden door de volksvertegenwoordigers geen effectieve maatregelen genomen om een halt toe te roepen aan deze geluidshinder.  Ook de bovenvermelde resolutie is een gemiste kans.

 

90 % van de land- en tuinbouwers produceren zonder gebruik te maken van geluidskanonnen, er bestaan immers talrijke alternatieven.  Waarom een opening in de wet laten voor de 10 % land- en tuinbouwers die geen rekening willen houden met hun naaste buren?

 

 

Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt, in naam van de gedupeerden,

het huiswerk te hermaken. 

 

De huidige resolutie zal weerom een maat voor niets zijn.

 

 

De reacties van enkele gedupeerden op de resolutie liegen er niet om :

 

"200 m is te dicht bij een woning als de wind uit dezelfde richting komt is het alsof je erbij staat.

In beslag name van het kanon toch niet door de federale politie ? laat ons niet lachen,  dit jaar problemen in overvloed met het kanon in een straal van 600m van ons huis stonden er 4 stuks  de duiven werden van het ene veld naar het ander geschoten en wij erbij wat deed onze wijkagent…….. niets. Zelfs een gesprek tussen landbouwer en ons was te veel gevraagd.

Als je in een landbouw gemeente woont  wordt er met ons, die geen landbouwer zijn, weinig rekening gehouden

Er is nergens sprake over de tijd, om hoeveel tijd mag zo een kanon knallen bv 10sec, 1min ,10min

Door de jaren heen, en dat is nu ongeveer 12 jaar, dat wij geconfronteerd zijn met dit kanon het ene jaar minder dan het andere top jaren waren 7 stuks in een straal van 600m met topdagen van 1765 knallen per dag en wel te verstaan dit van één exemplaar".

 

"Ik krijg momenteel zowat dagelijks telefoontjes of e-mails van moegetergde families. Hoeft er werkelijk nog 'ns iemand van een schrikkend paard te vallen en haar nek te breken (2001, Meulebeke) om dit punt aan te kaarten én op te lossen ?"

 

"Slechts 200 m van bewoning vind ik te weinig. Minstens een 300 à 500 m. van bewoning én van de openbare weg! (Denken we aan voetgangers, fietsers……)

Geluidslast tussen 22 u en 7 u. Kinderen liggen te bed omstreeks 20 à 21 uur. Jongeren moeten studeren. Mijn kinderen gingen in de examenperiode terug naar hun ‘kot’ om te kunnen studeren.

Wat in het weekend? Grasmaaiers moeten binnenblijven  op zaterdag en zondag! Deze geluidshinder duurt dan maximaal een 60 min. Ik vind dat  20 uur ook een goed sluitingsuur is."

 

"Mijn NU meer uitgesproken mening…. Ik ben blijkbaar dan toch nog niet zo a-sociaal…

IK ben niet alleen!! ALS er dan toch doeltreffende alternatieven zijn, zoals o.a. toestellen die geluiden produceren die de vogels weghouden én een minimale last zijn voor de omwonenden….: WEG met de kanonnen!

Laat de fruittelers investeren in dergelijke apparatuur naast hun zware investeringen om waterputten te boren, dure broodnodige sproeistoffen te kopen… "

 

"Een vermelding in het ontwerp van resolutie is m.i. bijzonder cruciaal nl.: "als dat echt niet mogelijk is"

De vraag stelt zich hier: wanneer is het "verbieden van de kanonnen en promoten van alternatieven" niet mogelijk ?
En bedoelen we "het verbieden" of "het promoten van alternatieven" of beide ?
Het is trouwens ook wat vreemd daar we een beetje verder dan wel concrete voorstellen van alternatieven doen.
Bekijk het 'ns en je zult merken dat er
1. iets onlogisch in zit
2. we het helemaal aan de gemeentes overlaten om te bepalen wanneer het verbieden "niet mogelijk" is. "
 
"Ik veronderstel dat de te respecteren geluidsnormen slaan op de knal.
Er blijken nl. "afgevlakte" metingen te bestaan die de pieken verdelen over een zekere tijdsperiode. Op die manier blijft er zelfs van een knal van 130 Db amper iets over."

Reactie van het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid op de resolutie

 

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid
www.milieugezondheid.be