30 oktober 2009 Arrest strafrechtbank afvalverbrandingsoven Sint-Niklaas, exploitanten veroordeeld
9 december 2003 Schrikkanonnen : resolutie is een gemiste kans
3 december 2003 Schrikkanonnen terroriseren Vlaamse Gezinnen
3 december 2003 Vlaams afvalbeleid onder vuur.  Vlaams afvalverwerkend bedrijf Indaver overtreedt de milieuwetgeving.
25 november 2003 Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid niet akkoord met verplichte inlanting van crematoria op kerkhoven, noch met de bepaling dat er slechts twee vormen van lijkbezorging worden toegestaan : begraven of cremeren
24 november 2003 Indaver ontpopt zich tot monopolistisch kartel onder de hoede van de Vlaamse overheid.  Volksvertegenwoordigers klagen uitwassen aan en vragen uitverkoop van de Vlaamse Milieuholding en Indaver.
22 november 2003 Bouw crematorium te Sint-Niklaas : Heimelijk openbaar onderzoek
14 juli 2003 2e Werelddag tegen afvalverbranding.  Vlaamse overheid blijft zweren bij afvalverbranding
19 juni 2003 Voorzitter, directeur en ex-burgemeester van de MI-WA afvalverbrandingsoven te Sint-Niklaas worden door de raadkamer verwezen naar de strafrechtbank
27 december 2002
18 december 2002

De Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas heeft beroep aangetekend bij de minister van leefmilieu Vera Dua tegen de milieuvergunning voor de afvalintercommunale MI-WA te Sint-Niklaas

17 december 2002
12 december 2002 De auditeur van de Raad van State vraagt de schorsing van de milieuvergunning voor de bouw van de nieuwe INDAVER afvalverbrandingsoven te Beveren 
19 november 2002 Werkgroep Milieu en Gezondheid Sint-Niklaas verzet zich tegen de bouw van het nieuwe crematorium te Sint-Niklaas
8 november 2002 Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid (VPMG) heeft sterke aanwijzingen dat er wel degelijk een verband bestaat tussen de grote normoverschrijdingen van dioxinen door de uitstoot van de statische verbrandingsoven van Indaver, die gelegen is in de buurt van Stabroek en de te hoge dioxine-concentraties die in september jl werden gevonden in kippeneieren in de gemeenten Stabroek en Berendrecht.
23 oktober 2002 Minister Dua neemt de geluidshinder veroorzaakt door alarmkanonnen niet ernstig.  Ook het door minister Vera Dua gisteren aangekondigde voorstel van politiereglement zal hier geen verandering in brengen
16 oktober 2002 De restfracties van de door INDAVER nieuw te bouwen Ierse afvalovens gaan in Vlaanderen verwerkt ťn gestort worden.  Minister van leefmilieu Vera Dua kan dat tegenhouden volgens een arrest van het Europese Hof.  Zij doet dit niet. 
30 september 2002 Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid gaat fundamenteel niet akkoord met het "ontwerp uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007" en verwerpt dit plan volledig
21 juni 2002 Vlaams Platform Milieu en Gezondheid vraagt aan Raad van State de nietigverklaring van de verleende INDAVER-milieuvergunning voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsoven
17 juni 2002 Open Brief aan Vlaams Minister van Leefmilieu Vera Dua
6 mei 2002 Vlaams AGALEV minister Vera Dua stelt Ierse groenen voor dilemma door besluit tot de bouw van de nieuwe INDAVER afvalverbrandingsoven
19 april 2002
20 november 2001 Eindarrest inzake kortgeding buurtbewoners tegen MIWA-afvalverbrandingsoven. Persuitnodiging en korte historiek.
18 oktober 2001 Het Vlaams Platform Milieu en Gezondheid verzet zich met klem tegen de bouw van de nieuwe mega-afvalverbrandingsoven van INDAVER te Beveren Waas.
25 september 2001 Offensief afvalverbrandingsinstallaties. Maak je voortaan geen zorgen meer om afvalverbrandingsinstallaties.  In de toekomst zullen ze allen beschikken over een ISO-KWALITEITSATTEST !
10 september 2001 Reactie van Vlaams AGALEV parlementslid Jos Stassen (verkozen uit het Waasland) op de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven te Beveren Linkeroever
6 september 2001 AGALEV minister Vera Dua wil nieuwe mega afvalverbrandingsoven bouwen
25 juni 2001 Volgens het Hof van Beroep te Gent moeten de Best Beschikbare Technieken door de bedrijven worden toegepast, ook al voldoet het bedrijf aan de bestaande normen.
26 april 2001 Belangenverstrengeling bij OVAM?
21 april 2001 Minister Vera Dua verwerpt het beroep dat omonenden hebben ingesteld tegen de Sint-Niklase MIWA-afvalverbrandingsoven
21 april 2001 INDAVER (IndustriŽle afval verwerking) : WIE IS WIE ?
20 april 2001 Petrochemische sector sponsort Dag van de Aarde via de Bond Beter Leefmilieu (BBL)
10 april 2001 AGALEV minister Vera Dua toont haar ware gelaat.  Ze verwerpt het beroep dat omwonenden hebben ingesteld tegen de milieuvergunningsbeslissing van de MIWA-afvalverbrandingsoven
27 februari 2001 Vlaamse regering exporteert afvalverbranding via INDAVER
27 februari 2001 Vlaamse Volksgezondheidstudie Hoboken, Wilrijk en Peer : VERKEERDE CONCLUSIES!
27 februari 2001 Chronische vermoeidheid door gifstoffen

Vlaams Platform Milieu en Gezondheid

www.milieugezondheid.be

Overzicht persmededelingen